Angle pou moun ki pale lòt lang (ESOL) | Adult & Career Technical Education
Select Page

Angle pou moun ki pale lòt lang (ESOL)

English for Speakers of Other Languages - Angle pou moun ki pale lòt lang (ESOL)

Pwogram Anglè pou moun ki pale lòt lang nan Lekòl Piblik Miami-Dade County (M-DCPS) ofri pwogram angle pou moun (omwen 16 an) ki abite nan konte nou an. Rezon ki fè klas sa yo se ede granmoun aprann angle pou yo ka jwenn yon pi bon travay, elaji opòtinite aprantisaj yo ak patisipe aktivman nan edikasyon pitit yo ak amelyorasyon nan kominote nou an. Pwogram lan gen plizyè klas pou akomode gwo ak divès kominote nou yo ak sèvis chak elèv bezwen pèsonèl yo.

  • Alfabetizasyon pou elèv k ap aprann ESOL pou granmoun, (twa nivo pou granmoun ki pa gen anpil kapasite nan alfabetizasyon nan lang natifnatal yo)
  • Literacy angle pou granmoun (6 nivo nan ESOL Nwayo)
  • Ladrès akademik (Yon nivo adapte pou elèv ki enterese nan opòtinite edikasyon apre lekòl segondè)
  • Sitwayènte (yon nivo pou granmoun k ap travay nan direksyon pou peyi Etazini sitwayènte)
  • Alfabetizasyon angle pou Edikasyon Karyè ak Teknik (ELCATE), (twa nivo adapte pou elèv ki nan mendèv la)
  • Preparasyon pou espas travay (yon nivo ki fèt pou ede elèv yo nan endistri espesifik)

Pwogram ESOL pou granmoun M-DCPS fèt pou devlope tout eleman ki pale langaj, konpreyansyon koute, lekti, ekriti, gramè, ak pwononsyasyon – nan kontni. Kou sa yo gen twa pati entegral: ladrès mendèv, ladrès lavi, ak ladrès akademik yo. Metodoloji a se kominikasyon, entegrasyon, ak santre sou elèv yo, jan yo rekòmande pa rechèch sou akizisyon langaj ak aprantisaj pou granmoun. Pwogram ESOL pou granmoun M-DCPS ofri klas jou, aswè ak fen semèn nan anpil kote ki pratik. Pandan dènye ane akademik lan, Pwogram ESOL pou granmoun M-DCPS te ede dè milye elèv granmoun aprann angle nan kominote nou an. Pou enfòmasyon sou yon kote tou pre ou, tanpri kontakte liy dirèk nou an nan 305-558-8000.

Kote & Orè Pwogram lan:

Pwogram ESOL disponib nan lekòl sa yo:
(Pwogram ESOL disponib nan kanpis prensipal la ak nan lokal kanpis yo; sepandan, elèv yo dwe regristar nan lakou lekòl la prensipal la.)

Lokalite prensipal laAPLIKASYON KOU
Ameriken Edikasyon Sant pou granmounLendi - Jedi soti nan 3:00 p.m. jiska 6:00 p.m.
Lendi - Jedi soti nan 6:30 p.m. a 9:30 p.m.
Samdi de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.
Coral Gables Sant Edikasyon pou granmounLendi - Jedi soti nan 3:00 p.m. jiska 6:00 p.m.
Lendi - Jedi soti nan 6:00 p.m. jiska 8:30 p.m.
Lendi - Jedi soti nan 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Miami Beach Adult & Community Education CenterLendi - Jedi de 9:00 a.m. a 11:30 a.m.
Lendi, Madi, ak Jedi de 9:00 a.m. a 12:20 p.m.
Lendi - Jedi soti 11:30 a.m. a 2:00 p.m.
Lendi - Jedi soti nan 12:00 p.m. jiska 2:30 pm.
Lendi - Jedi nan 6:15 p.m. a 8:00 p.m.
Lendi - Jedi soti nan 6:30 p.m. a 9:00 p.m.
Sant Edikasyon pou granmoun HialeahLendi - Jedi de 9:00 a.m. a 11:30 a.m.
Lendi - Jedi soti nan 12:00 p.m. jiska 2:30 pm.
Lendi - Jedi soti nan 6:30 p.m. a 9:30 p.m.
Lendi - Jedi soti 7:00 p.m. a 9:30 p.m.
Samdi de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Hialeah-Miami Lakes Adult Education CenterLendi - Jedi soti nan 3:00 p.m. jiska 6:00 p.m.
Lendi - Jedi soti nan 6:30 p.m. a 9:30 p.m.
Sant Edikasyon pou granmoun nan Miami Coral ParkLendi - Vandredi de 9:30 a.m. a 12:00 p.m.
Lendi - Jedi soti nan 12:30 p.m. a 3:00 p.m.
Lendi - Jedi soti nan 4:00 p.m. jiska 6:30 p.m.
Lendi - Jedi soti nan 6:30 p.m. a 9:30 p.m.
Sant Edikasyon pou granmoun nan Miami JacksonLendi - Jedi soti nan 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Sant Edikasyon Adilt Palmetto Miami anMadi ak vandredi de 10:00 a.m. - 1:00 p.m.
Madi ak vandredi de 10:00 a.m. - 1:00 p.m.
Lendi, Mèkredi, ak vandredi depi 3:00 p.m. - 6:00 p.m.
Lendi - Jedi soti nan 6:30 p.m. - 9:30 p.m.
Sant Edikasyon pou granmoun pou MiamiLendi - Jedi soti 4:15 p.m. jiska 6:45 p.m.
Lendi - Jedi soti 7:00 p.m. a 9:30 p.m.
Samdi de 8:00 a.m. - 12:00 p.m.
Sant Edikasyon pou granmoun nan Miami SpringsLendi - Jedi de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Lendi - Jedi soti nan 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Lendi - Jedi soti 6:30 p.m.to 9:30 p.m.
Samdi de 8:00 a.m. a 2:30 p.m.
Sant Edikasyon pou granmoun nan Miami SunsetLendi - Jedi de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Lendi - Vandredi de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
Lendi - Jedi soti nan 3:00 p.m. jiska 6:00 p.m.
Lendi - Jedi soti nan 5:45 p.m. a 8:45 p.m.
Lendi - Jedi soti nan 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Sant Edikasyon pou granmoun nan North MiamiLendi - Jedi de 9:30 a.m. - 12:30 p.m.
Lendi - Jedi soti nan 3:00 p.m. jiska 6:00 p.m.
Lendi - Jedi soti m 3:30 p.m. jiska 6:30 p.m.
Lendi ak Madi apati 3:30 pm. jiska 6:30 p.m.
Mèkredi ak Jedi soti nan 3:30 p.m. jiska 7:00 p.m.
Lendi - Jedi soti nan 6:30 p.m. a 9:30 p.m.
Sant edikasyon pou granmoun nan Sidwès laLendi - Jedi soti nan 6:30 p.m. a 9:30 p.m.
William H. Turner Centre Edikasyon Teknik pou AdiltLendi - Jedi soti nan 6:00 p.m. - 9:00 p.m.

Kontakte Enfòmasyon nan Kote a:

Additional information can be provided by student services:

LOCATIONKONSÈY / ENSKRIEMAILNIMEWO TELEFÒN
Ameriken Edikasyon Sant pou granmoun
(305) 557-3770
Doktè Maria Llossas
Bibiana Castro
Vicky Garcia
llossas@dadeschools.net
bibianacastro@dadeschools.net
mgarcia-barcelo@dadeschools.net
Ext. 2250
Ext. 2258
Ext. 2324
Coral Gables Sant Edikasyon pou granmoun
(305) 443-4871
Cycloria Rivers
Desiree Chester
drivers@dadeschools.net
desichester@dadeschools.net
Ext. 2353
Ext. 2357
Miami Beach Adult & Community Education Center
(305) 531-0451
Rebeca Martinezbeckymartinez@dadeschools.netExt. 2410
Sant Edikasyon pou granmoun Hialeah
(305) 822-1500
Maria Lopez
John Miranda
Gillian Carrasco
marialopez@dadeschools.net
049434@dadeschools.net
gcarrasco@dadeschools.net
Ext. 2210
Ext. 2238
Ext. 2917
Hialeah-Miami Lakes Adult Education Center
(305) 823-1330
Marion Bula
Vicky Garcia
marionbula@dadeschools.net
mgarcia-barcelo@dadeschools.net
Ext. 2219
Ext. 2263
Sant Edikasyon pou granmoun nan Miami Coral Park
(305) 226-6565
Andres Trujillo
Vivian Pedroso
andresmtrujillo@dadeschools.net
vpedroso@dadeschools.net
Ext. 2266
Ext. 2205
Sant Edikasyon pou granmoun nan Miami Jackson
(305) 634-2621
Marina Montes
Milagros Gonzalez
Olga Rodriguez
240770@dadeschools.net
313797@dadeschools.net
307455@dadeschools.net
Ext. 2382
Ext. 2135
Ext. 2107
Sant Edikasyon Adilt Palmetto Miami an
(305) 235-1360
Lisa Mallard
Jaques Baudelaire
Antonio Nicot
lmallard@dadeschools.net
305575@dadeschools.net
323889@dadeschools.net
Ext. 2252
Ext. 2226
Ext. 2211
Sant Edikasyon pou granmoun pou Miami
(305) 649-9800
Barbara PiedraBARBYP@dadeschools.netExt. 2381
Sant Edikasyon pou granmoun nan Miami Springs
(305) 885-3585
Sant Edikasyon pou granmoun nan Miami Sunset
(305) 385-4255
Maria Alejandra Lugo
Ruth Perdomo
Mariaalejandra@dadeschools.net
perdomo@dadeschools.net
Ext. 2320
Ext. 2271
Sant Edikasyon pou granmoun nan North Miami
(305) 981-6774
Michelle Gilles
Sylvia Francois
mmgilles@dadeschools.net
sylviaf@dadeschools.net
Ext. 2196
Ext. 2380
Sant edikasyon pou granmoun nan Sidwès la
(305) 274-0181
Josefa Rodriguez
Yamile Reyes
jrodriguez09@dadeschools.net
reyesyamile@dadeschools.net
Ext. 2243
William H. Turner Centre Edikasyon Teknik pou Adilt
(305) 691-8324
Valarie B. Johnson
Gia Jones
Martha Pinell
Julia Innocent
vbjohnson@dadeschools.net
sapphire@dadeschools.net
marthapinell@dadeschools.net
jinnocent@dadeschools.net

Pwogram Edikasyon Jeneral pou granmoun

TRANSLATE »