Sèvis Nitrisyon ak dyetetik | Adult & Career Technical Education
Select Page

Sèvis Nitrisyon ak dyetetik

Nutrition and Dietetic Services Course - Sèvis Nitrisyon ak dyetetik

Anba sipèvizyon yon dyetetik klinik, Grefye a dyetetik jwenn done nitrisyonèl atravè òdinatè a, dosye medikal la, ak vizit pasyan yo ede ak tès depistaj la nitrisyon nan pasyan yo ak Intro- ak kominikasyon entè-depatmantal nan bezwen dyetetik pasyan yo.

Entwodiksyon:

Grefye rejim yo patisipe nan preparasyon manje san danje ak nourisan pou pasyan / kliyan nan divès kalite sant sante. Grefye rejim alimantè a ap travay anba sipèvizyon yon dyetetik ki anrejistre nan yon lopital oswa nan mezon retrèt oswa li ka travay anba direksyon yon manadjè sètifye dyetetik oswa dyetetik teknisyen. Avèk eksperyans, grefye dyetetik la ka asime responsablite asistan sipèvizè nan divès inite depatman nitrisyon.

Devwa / Responsablite:

  • Prepare enfòmasyon dyetetik pou pèsonèl kwizin yo itilize nan preparasyon manje pou pasyan lopital yo.
  • Pwosesis nouvo rejim ak chanjman jan sa nesesè.
  • Ede dyetetist yo ak koreksyon meni pasyan nan kostim bezwen dyetetik yo.
  • Kalkile konsomasyon pasyan an ak konsomasyon pousantaj dokimante.
  • Ka reponn telefòn ak entèfon apèl yo ak enfòmasyon relè nan kwizin konsènan chanjman manje, pote plent, oswa egzeyat pasyan yo.

Opòtinite Karyè:

  • Grefye dyetetik

Salè:

Salè Grefye Rejis Florid la varye anpil de vil an vil. Salè an mwayèn pou karyè sa a nan Miami, Florid se $ 11.95 èdtan oswa $ 24.866 chak ane.

Kondisyon pou Konplete:

Pwogram nan tout se 150 èdtan, men elèv yo ka touche yon sètifika nan fini nan OCP sa yo:

OCPKOUORÈ
OCP AManadjè alimantè150 Orè
Orè Total: 150

Kote & Orè:

Pwogram sa a ofri konesans sou preparasyon manje nourisan pou pasyan / kliyan nan plizyè sant sante. Sèvis nitrisyon ak dyetetik disponib nan lekòl sa yo:

LOCATIONAPLIKASYON KOU
Lindsey Hopkins Technical CollegeLendi-Vandredi apati 8:00 p.m. a 2:00 p.m.

Kontakte Enfòmasyon nan Kote a:

Sèvis elèv ka bay plis enfòmasyon:

LOCATIONKONSÈY / ENSKRIEMAILNIMEWO TELEFÒN
Lindsey Hopkins Technical College
(305) 324-6070
Margarita Descartes
Freud Francois
Brenda Hach
MDescartes@dadeschools.net
ffrancois@dadeschools.net
BHach@dadeschools.net
Ext. 7089
Ext. 7129
Ext. 7033

​Manje Komèsyal, Arts kuizinè & Boulanjri

TRANSLATE »