Facts GED® | Adult & Career Technical Education
Select Page

Facts GED®

GED Facts - Facts GED®

Plis pase 860,000 granmoun atravè lemond pran tès la GED® chak ane. Plis pase 90% nan tout anplwayè Etazini konsidere moun ki te resevwa diplòm GED® yo menm jan ak gradye tradisyonèl yo konsènan anbochaj, salè, ak opòtinite pou avansman. 97% nan inivèsite ak inivèsite aksepte kalifikasyon GED® la kòm ekivalan a yon diplòm tradisyonèl nan lekòl segondè. Moun ki gen yon diplòm lekòl segondè oswa kalifikasyon GED® reyalize yon ogmantasyon 35% nan touche medyàn anyèl sou moun ki pa gradye.

Tès GED® la ofri an Anglè ak Panyòl nan eta Florid, sepandan, yon elèv ki pran GED® an panyòl ka pa kalifye pou pouswiv yon diplòm kolèj. Pou plis enfòmasyon rele 305-558-8000.

Pwogram Edikasyon Jeneral pou granmoun

TRANSLATE »